Castelló de la Plana, 27, 28 i 29 d'octubre de 2016 · Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Circulars

 Segona circular (actualitzada)

XIV Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Castelló de la Plana, 27, 28 i 29 d’octubre de 2016

Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

25 anys de la SCHCT

Àmbits científics proposats per a les seccions temàtiques

Durant la Trobada tindrà lloc la XIV Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament (coord. Pere Grapí i Maria Rosa Massa) en el marc de la qual es lliurarà el XV Premi Antoni Quintana i Marí. (La secció 5 així com totes les comunicacions que arribin dins del termini sobre aquesta temàtica formaran part de la Jornada).

Podreu consultar el Programa definitiu a partir del més de juny a:

Programa

D’acord amb la proposta inicial feta pel Comitè organitzador de la XIV Trobada i ateses les propostes rebudes, tindran lloc les següents seccions temàtiques:

 1. Secció de pòsters (coord.: Mari Luz Blanco Burgueño (UJI), Sara Fajula (COMB) i Laura Valls (IMF-CSIC))
 2. Secció de vídeos (coord.: Òscar Montero (CEHIC-UAB) i Marcos Morales  (IHMC “López Piñero” – UV))
 3. Productes tòxics (1800-2000): Experts, activistes, indústria i regulació. Coor.: José Ramón Bertomeu i Ximo Guillem Llobat (IHMC “López Piñero” – UV)
 4. Medicina i salut als territoris de la Corona d’Aragó. La importància de les fundacions hospitalàries per al bon regiment de la cosa pública. Coord.: Antoni Conejo (Universitat de Barcelona, UB-IRCVM); Josep M. Comelles, (Medical Anthropology Research Center, URV)
 5. La ciencia en las aulas (1800-2000). Los ilustres desconocidos: el profesorado de ciencias. Coord.: María Rosa Muñoz Bello (I.E.S. Molí del Sol [Mislata-Valencia], Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”)
 6. Medicina abans de la medicina. Remeis i creences de mar i muntanya a Catalunya, ss. XIX i XX. Coord.: Laura Francès (Tècnica de l’Espai del Metge i de la Salut Rural de Sant Feliu de Guíxols)
 7. Los traductores de la ciencia y de la técnica. Coord.: Julia Pinilla Martínez y Brigitte Lépinette (Universitat de València-IULMA-TRADCyT)
 8. Ciència i ficció dins la literatura catalana: una aproximació historiogràfica. Coord.: Pasqual Bernat (CEHIC-UAB)
 9. Problemes d’identificació i d’edició de les obres científiques medievals en català. Coord.: Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)
 10. Políticas de salud y enfermedades infecciosas. Coord.: María José Báguena Cervellera (UV) y María Isabel Porras Gallo (Universidad de Castilla-la Mancha)
 11. Museus i col·leccions de ciència a Barcelona (1700-2000): agents, objectes, espais i usos Coord.: Jaume Sastre (Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de Lisboa); Jaume Valentines (Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa); Alfons Zarzoso (Museu d’Història de la Medicina de Catalunya)

Consulteu els resums de les sessions proposades

Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Les persones participants a la Trobada poden fer propostes en les modalitats de comunicacions orals, de pòsters o de vídeos a les seccions temàtiques abans detallades o bé en secció lliure.

Es recorda que com sempre es podem presentar resums de comunicacions individuals sobre qualsevol temàtica relacionat amb la història de la ciència i de la tècnica en sentit ampli i que aquestes comunicacions seran organitzades en seccions temàtiques després del termini de presentació.

El termini d’enviament de les contribucions és del 16 d’abril al 31 de maig del 2016. Els resums de les comunicacions orals, dels pòsters i dels vídeos que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el programa de la Trobada.

Cal enviar les propostes a l’adreça electrònica trobada2016schct@gmail.com i indicar en l’assumpte «Trobada 2016 – comunicació», «Trobada 2016 – pòster», o «Trobada 2016 – vídeo» segons la modalitat. Cal seguir el model que podeu descarregar de: XIV_trobada_SCHCT_model_resum

Els pòsters s’exposaran a la sala habilitada durant la Trobada i també s’inclouran els resums al llibre de resums de la Trobada. Els autors els exposaran en el marc d’una sessió específica. Es convoca, com en anys anteriors, el Premi Trobada SCHCT al millor pòster.

Igualment, els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada, i també s’inclouran els resums al llibre de resums de la Trobada. Convoquem també un premi Trobada SCHCT al millor vídeo.

Cada persona podrà defensar una única comunicació, o dues en el cas que es presente en col·laboració amb altres inscrits.

El Comité científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les comunicacions es donarà a conèixer abans del dia 10 de juny de 2016.

Conferències i activitats paral·leles

Durant la Trobada se celebraran tres conferències plenàries (ja indicades en el web de la Trobada), una taula rodona, rutes i itineraris culturals per la ciutat de Castelló de la Plana. Totes aquestes activitats s’anunciaran oportunament al programa definitiu.

Inscripcions

Tipus d’inscripcions:

Quota d’inscripció reduïda socis: 70 € per als socis de la SCHCT (pagaments fins al 31 de juliol de 2016).

Quota d’inscripció reduïda general: 90 € per a la resta de persones (pagaments fins al 31 de juliol de 2016).

Quota d’inscripció amb recàrrec: 180 € (pagaments després del 31 de juliol de 2016)

Terminis de pagament:

Quotes reduïdes: del 10 de juny al 31 de juliol de 2016, inclosos.

Quota general: de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2016.

El formulari d’inscripció a la Trobada estarà disponible durant el període d’inscripció al web de la Trobada (http://14-thct.espais.iec.cat/inscripcions/). El pagament es podrà fer efectiu per mitjà de targeta de crèdit, en línia a partir del mateix formulari, o per transferència bancària. IMPORTANT: Si necessiteu factura, el rebut que genera el formulari, un cop inscrits, us facilitarà l’enllaç per sol·licitar- la. Totes les persones participants a la Trobada han d’omplir el formulari d’inscripció.

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a estudiants i llicenciats en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin que les necessiten, sempre que siguin sòcies o socis de la SCHCT. Us recordem que la quota associativa és de vint euros anuals per als estudiants i llicenciats en atur.

Per associar-vos a la SCHCT feu servir el formulari disponible en aquest enllaç:

https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCHCT&useBT=1

Totes les persones interessades a obtenir una beca, abans d’inscriure’s, han d’enviar un escrit de sol·licitud, abans del 15 de juny de 2016, a trobada2016schct@gmail.com indicant l’ajut que sol·liciten i el motiu de la petició i, si correspon, el centre on són alumnes. Un cop us comuniquem la resolució, podreu formalitzar la inscripció al formulari (http://14-thct.espais.iec.cat/inscripcions/) d’acord amb la beca que se us hagi concedit. Les sol·licituds no concedides podran formalitzar la inscripció en quota reduïda fins el 31 de juliol.

Dates que cal recordar
 • fins al 31 de maig: termini d’enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
 • 10 de juny: comunicació de l’acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters, vídeos).
 • 15 de juny: data límit de la sol·licitud de la beca.
 • 10 de juny al 31 de juliol: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.
 • 1 d’agost al 30 de setembre: termini de pagament per a inscripcions amb recàrrec.

Per a més informació:

Secretaria de la SCHCT

schct@iec.cat

trobada2016schct@gmail.com

Web de la XIV Trobada

http://14-thct.espais.iec.cat

Castelló de la Plana – València – Barcelona, maig de 2016

 

Crèdits de la imatge: Gravat de la notícia biogràfica sobre Arnau del Liber Chronicarum de Herman Schedel, Nuremberg 1493, f. 224r (Procedència: Wikimedia).
Share