Castelló de la Plana, 27, 28 i 29 d'octubre de 2016 · Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Programa

Podeu descarregar el fitxer PDF del Programa resumit definitiu

i també el Llistat de sessions -autores/s – títols, ordenades per ordre d’intervenció (Versió 2016.10.1o)

PROGRAMA RESUMIT

Dia 27 d’octubre

 

 

partic.

Sessi—ó (Nº)

Temps

Discussi—ó

partic.

Sessi—ó (Nº)

Temps

Discussi—ó

10-10,50

Conferència Plenˆària: Ignacio Suay

11-11,30

Inauguració oficial de la XIV Trobada de la SCHCT

11,30-11,45

Cafè

 

11,45-14,30

Sessions

12 

Museus  (5)

12′

15′

10

Medic. Contemp (9)

12′

20′

14,30-15,30

Dinar

 

15,30-16,30

Sessions

4

Medieval (13)

12′

12′

 

 

 

 

16,30-17,45

Sessions

5

Tendències de futur (10)

12′

15′

5

Ciència i medicina en el M—ón
Modern
(1)

12′

15′

17,45-18,15

Cafè

Assemblea general SCHCT

 

Eixida Cultural: Visita Col·lecció— de l’Institut Ribalta

 

Dia 28 d’octubre

 

 

partic.

Sessi—ó (Nº)

Temps

Discussi—ó

partic.

Sessi—ó (Nº)

Temps

Discussi—ó

9-11

Sessions

 

8

Traductors
(6)

12′

24′

8

Medicina i salut

(12)

12′

24′

11 -11,30

Cafè

 

11,30-13,45

Sessions

 

8

Lliurament  Premi AQM

JHCE (3)

12′

16′

8

Tecnologies contemporˆànies

(8)

12′

16′

13,45-15,30

Dinar

 

15,30-16,45

 

Sessions

5

JHCE (3)

La ciencia
en las aulas

12′

15′

5

Medicina abans de la medicina

(14)

12′

15′

16:45-18,15

Sessions

6

Ciència i ficci—ó

(2)

12′

15′

6

Comunicar la ciència

(4)

12′

15′

18,15-18:30

Descans

18:30-19:30

Conferència Plenàˆria: Naomi Oreskes

19,30 h

Picaeta РmϜsica

 

Dia 29 d’octubre

 

 

Nº part.

Sessi—ó (Nº)

Temps

Discussi—ó

Nº part.

Sessi—ó (Nº)

Temps

Discussi—ó

9-11

Sessions

 

9

Polí’ticas de salud

(7)

12′

12′

9

Productes t˜òxics

(11)

12′

12′

11-11,30

Cafè

11,30-12,30

Sessi—ó de P˜òsters i ví’deos (15 i 16)

12,30-13

Lliurament premis (Màˆster HC 2015, p˜òster, ví’deo)

13-13,45

Conferència Plenàˆria – Carolin Schmitz

13,45

Comiat presidenta

14

Dinar tothom – picaeta

Share