Castelló de la Plana, 27, 28 i 29 d'octubre de 2016 · Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Beques

Beques SCHCT

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a estudiants i llicenciats en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin que les necessiten, sempre que siguin sòcies o socis de la SCHCT. Us recordem que la quota associativa és de vint euros anuals per als estudiants i llicenciats en atur.

Per associar-vos a la SCHCT feu servir el formulari disponible en aquest enllaç:

https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCHCT&useBT=1

Totes les persones interessades a obtenir una beca, abans d’inscriure’s, han d’enviar un escrit de sol·licitud, abans del 15 de juny de 2016, a trobada2016schct@gmail.com indicant l’ajut que sol·liciten i el motiu de la petició i, si correspon, el centre on són alumnes.

Un cop us comuniquem la resolució, podreu formalitzar la inscripció al formulari (http://14-thct.espais.iec.cat/inscripcions/) d’acord amb la beca que se us hagi concedit. Les sol·licituds no concedides podran formalitzar la inscripció en quota reduïda fins el 31 de juliol.

Beques “López Piñero”  per a estudis històrics al voltant de la ciència, la medicina i la tecnologia

Aquestes beques apareixen anualment i estan adreçades als estudiants interessats pels estudis d’història de la ciència, la medicina i la tecnologia. Poden demanar-les els estudiants predoctorals i també els doctors dels primers anys postdoctorals, i molt particularment tots els estudiants de màster i doctorat del programa interuniversitari (UV-UA-UMH) en el que participa l’Institut López Piñero. Aquest any l’objectiu és fomentar la participació d’aquest col·lectiu d’estudiants a la*Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica* que es desenvoluparan a la *Universitat Jaume I (Castelló de la Plana), els dies 27, 28 i 29 d’octubre de 2016*, on hi haurà una secció dedicada especialment a joves investigadors (la *segona circular* ha estat recentment publicada – v. sota aquest missatge): Les beques es faran servir per obtenir la gratuïtat de les inscripcions a aquest congrés. La quantitat de beques dependrà de la disponibilitat econòmica i de la llista de candidats presentats.

Criteris de selecció:

1.- Situació socioeconòmica (situació d’atur, ser estudiant, etc.).
2.- Currículum formatiu dins dels estudis d’història de la ciència, la tecnologia i la medicina.
3.- Estar (o haver estat als darrers 4 anys) matriculat al màster o doctorat d’història de la ciència i comunicació científica (màster interuniversitari UMH-UV-UA).
4.- Publicacions, assistència a congressos, organització d’exposicions i altres activitats de recerca i divulgació relacionades amb la història de la ciència.
5.- Haver demanat (o compromís de demanar) altres beques i ajudes possibles per a aquesta participació.

Enviament de la documentació:

1.-  Un CV que ha d’incloure almenys les dades abans esmentades.
2.- Una justificació de la necessitat econòmica de la subvenció (atur, estudiants, etc.).
3.- Justificant de la matrícula al màster o doctorat.
4.- Justificant (o compromís) d’haver demanat altres beques i ajudes per al congrés.

Cal trametre en versió digital (PDF) la documentació *amb la indicació “Beques López Piñero” abans del 25 maig de 2016  a les següents adreces* :

a Carmel Ferragud (carmel.ferragud@uv.es) i José R. Bertomeu (Jose.R.Bertomeu@uv.es)

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *